Εταιρικές Εγγραφές


Για πληροφορίες αναφορικά με τις εγγραφές από Τουριστικά Γραφεία και Φαρμακευτικές Εταιρείες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@focusonhealth.gr .

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ιατροί – Φαρμακοποιοί

120,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

80,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές Σχολών ΕΥ†

Δωρεάν

Για οδοντιάτρους αποκλειστικά για το Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

Δωρεάν

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ιατροί – Φαρμακοποιοί

62,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

62,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές Σχολών ΕΥ†

Δωρεάν

Για οδοντιάτρους αποκλειστικά για το Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων

Δωρεάν

† Οφείλουν να αποστείλουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους (πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν αντιστοίχως)

‡ Αφορά σε εργαζόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και βιοχημικά εργαστήρια.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
  • Είσοδος στην εμπορική έκθεση

 ΕΓΓΡΑΦEΣ

Οι εγγραφές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της εγγραφής σας ηλεκτρονικά, αποστείλατε με e-mail ή με fax το δελτίο εγγραφής πλήρως συμπληρωμένο. Παρακαλούμε έχετε μαζί σας το e-badge που θα λάβετε με mail κατά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας με φυσική παρουσία, προκειμένου να κάνετε check-in στον χώρο της εκδήλωσης. Στην περίπτωση εγγραφής σας για διαδικτυακή παρακολούθηση λίγες ημέρες πριν το συνέδριο θα λάβετε το προσωπικό σας link για να συνδεθείτε live την ημέρα της εκδήλωσης στο ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον χρησιμοποιώντας το username & το password τα οποία δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας. Οι Εγγραφές θα ισχύουν μετά την αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2021. Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.

ON SITE ΕΓΓΡΑΦEΣ

Από τις 25-27 Νοεμβρίου 2021, εγγραφές θα γίνονται και on site στη γραμματεία του Συνεδρίου.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ

Θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2021. Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, αντικαταστάσεις ή αλλαγές ονομάτων θα θεωρούνται νέες εγγραφές και θα χρεώνονται με το κόστος συμμετοχής που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό για το 33o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS στην:

ΑLPHA BANK

Υποκατάστημα: ΚΟΛΩΝΑΚΙ (115)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε. Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406

Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης «Εγγραφή στο 33o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS» και το ονοματεπώνυμό σας.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: FOCUS ON HEALTH ΕΠΕ

Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα, 11521, Τηλ.: 210 7223046, Φαξ: 210 7223220, Email: events@focusonhealth.gr
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Ε.Ε.Μ.Α.Α., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
 Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS με έδρα την Αθήνα, Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 11526, Τηλέφωνο: 2106983945, Φαξ: 2106983945, e-mail: eemaa@aids.org.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μίντζια – Φωκά.
 Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 
Για την εκδήλωση:
·         Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.
·         Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.
 Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής
Για την εγγραφή σας στο συνέδριο, πατήστε ΕΔΩ.