ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γεν. Γραμματέας:

Ειδ. Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:

 

 

 

Μ.Κ. Λαζανάς

Χ. Γώγος

A. Παπαδόπουλος

Β. Σακκά

Μ. Γκίκα

Γ. Αδάμης

Π. Κολλάρας

Δ. Παρασκευά

Β. Σπούλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 33ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Γ. Λουρίδα
Αντιπρόεδρος: Κ. Πρωτοπαπάς

Μέλη:

Γ. Αδάμης

Μ. Καϊτανίδη

Λ. Κοκκινίδου

Λ. Λεωνίδου

Γ. Μαγιορκίνης

Η. Μαριόλης

Χ. Ντάφλος

Γ. Ξυλωμένος

Ν. Παΐσιος

Α. Παναγιωτάκου

Π. Πετρίκκος

Μ. Πύλλη

Β. Σακκά

Α. Σαμουηλίδης

Β. Σπούλου

Γ. Τσιακαλάκης

Ι. Χατζηγιάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 33ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Λ. Σκούρα
Αντιπρόεδρος: Θ. Χρυσανθίδης

Μέλη:

Κ. Ακινόσογλου

Α. Αντωνιάδου

Μ. Γκίκα

Μ. Γουναροπούλου

Δ. Κοφτερίδης

Μ. Μαραγκός

Σ. Μεταλλίδης

Π. Παναγόπουλος

Β. Παπαρίζος

Β. Παπασταμόπουλος

Δ. Παρασκευής

Γ. Πουλάκου

Β. Ραφτόπουλος

Δ. Χατζηδημητρίου

Μ. Χίνη

Μ. Ψυχογυιού

Ελληνική Eταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS

P.O. Box 140 85, Gr – 11521 Τ.: 210 69 83 945 • F.: 210 69 83 945 • eemaa@aids.org.gr